Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin trong ngành

10:37 13/04/2018

Sở Y tế và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tuyên truyền, vận động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Ngày 12/4 Sở Y tế - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với các nội dung: thực hiện lộ trình Bảo hiểm Y tế toàn dân; phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với tham gia phòng chống dịch bệnh; quản lý hồ sơ cá nhân; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS; tuyên truyền Y đức của người thầy thuốc phục vụ nhân dân, tuyên truyền vận động xã hội công tác y tế… Phối hợp xây dựng chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, BHXH đối với hộ nghèo, cận nghèo; phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. Định kỳ hàng năm đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng các tập thể, cá nhân, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp.

Phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Việc phối hợp giữa Sở Y tế và UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đề cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của đội ngũ cán bộ ngành Y tế và Mặt trận trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và ngành Y tế các cấp trong tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, việc thực hiện các nội dung tuyên truyền, vận động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân phải gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp - an toàn đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Thành Nam