Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin trong ngành

14:19 10/10/2018

Quan tâm chỉ đạo hoạt động dược tại các trạm y tế

Để công tác dược của các trạm y tế xã hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế/Trung tâm Y tế dự phòng và UBND xã/phường/thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn trạm y tế thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các trạm y tế đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chậm nhất từ ngày 01/7/2019 phải đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tủ thuốc trạm y tế xã.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra tủ thuốc tại Trạm Y tế xã Thạch Long - Thạch Hà

Đối với các trạm y tế đã đủ điều kiện cấp phép Tủ thuốc trạm y tế xã, khẩn trương làm các thủ tục hành chính để cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người chịu trách nhiệm chuyên môn tủ thuốc trạm y tế xã và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho tủ thuốc trạm y tế xã. Phổ biến, hướng dẫn cho trạm y tế  xã về phạm vi bán lẻ thuốc tại cơ sở bán lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã được quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc thiết yếu; phải có thiết bị và  thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra (thực hiện theo lộ trình).

Đối với các trạm y tế xã đang hoạt động kinh doanh dược nhưng chưa được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thì phải ngừng hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Đối với các trạm y tế xã có nhu cầu hoạt động kinh doanh dược nhưng chưa có đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự thì phải có kế hoạch đầu tư, trang bị cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với tủ thuốc trạm y tế xã, để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tủ thuốc trạm y tế xã.

Các trạm y tế xã đang hoạt động kinh doanh dược không vì mục đích thương mại (cấp phát thuốc chương trình, thuốc bảo hiểm y tế) phải bố trí một phòng làm việc cho hoạt động dược; trang bị bàn, ghế, tủ sắp xếp, bảo quản, cấp phát thuốc chương trình, tủ sắp xếp, bảo quản, cấp phát thuốc bảo hiểm y tế và thiết bị bảo quản thuốc để duy trì nhiệt độ không quá 300C, độ ẩm không quá 75%; lập kế hoạch đào tạo văn bằng chuyên về dược cho một cán bộ trạm y tế xã để kiêm nhiệm công tác quản lý, cung ứng, cấp phát thuốc.

Bên cạnh đó UBND các huyện, thị, thành phố cũng chỉ đạo Phòng Y tế thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về dược trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc, chấn chỉnh hoạt động dược tại các trạm y tế.

Hiện nay, toàn tỉnh có 262/262 trạm y tế có hoạt động dược không vì mục đích thương mại (cấp phát thuốc chương trình và thuốc bảo hiểm y tế) nhưng cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc; 244 trạm y tế có hoạt động kinh doanh dược (mua, bán lẻ thuốc) nhưng chưa được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho tủ thuốc trạm y tế xã và không thực hiện đúng phạm vi bán lẻ thuốc tại cơ sở bán lẻ là tủ thuốc; 122 trạm y tế xã chưa có cán bộ có văn bằng chuyên môn về dược để phụ trách công tác quản lý, cung ứng, bảo quản, cấp phát thuốc.

Thu Hòa