Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Thông tin y tế

14:54 06/07/2018

Bài nói chuyện chuyên đề lập hồ sơ sức khỏe cá nhân

Bài nói chuyên chuyên đề khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân.

pptbai_giang_HSSKbai_giang_HSSKDownload