Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Thông báo, mời họp

10:19 13/08/2019

Thông báo số 305/TB-HĐXT ngày 12/8/2019 " Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Y tế năm 2019"

pdf305.thong_bao_ds_du_tieu_chuan_xet_tuyen305.thong_bao_ds_du_tieu_chuan_xet_tuyenDownload