Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Mỹ phẩm - Trang thiết bị y tế

16:13 05/09/2019

Công văn số 1923/SYT-NVD ngày 05/9/2019 V/v thu hồi sản phẩm vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.

pdf1923.signed1923.signedDownload