Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Dân số Phát triển

17:08 27/06/2019

Thị xã Kỳ Anh và huyện Thạch Hà triển khai cơ bản các bước bàn giao công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ UBND cấp xã sang Trạm Y tế.

Thực hiện Nghị quyết 94/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 19/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hướng dẫn liên ngành số 2480/HDLN-SYT-SNV ngày 29/11/2018 của Sở Y tế và Sở Nội vụ về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành y tế, đến hết tháng 6/2019, Hà Tĩnh có 02 đơn vị đã triển khai cơ bản các bước bàn giao công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) từ UBND cấp xã sang Trạm Y tế, đó là thị xã Kỳ Anh và huyện Thạch Hà.

Tặng hoa cho cán bộ chuyên trách dân số xã, phường tại lễ bàn giao công tác dân số KHHGĐ từ UBND xã sang trạm y tế ở thị xã Kỳ Anh

Theo đó, trạm y tế sẽ thực hiện nhiệm vụ DS-KHHGĐ trên địa bàn xã. Cán bộ chuyên trách công tác dân số nếu không bố trí được vị trí việc làm khác sẽ phải nghỉ. Cụ thể, tại thị xã Kỳ Anh có tổng số 12 cán bộ chuyên trách dân số, trong đó tại thời điểm bàn giao, các UBND xã bố trí vị trí việc làm cho 7 cán bộ chuyên trách, còn 5 cán bộ chuyên trách nghỉ nhiệm vụ. Tại Thạch Hà, có 16/31 cán bộ chuyên trách được bố trí làm việc tại các vị trí khác, còn 15 cán bộ chuyên trách nghỉ nhiệm vụ.

Đánh giá về bước đầu triển khai, ông Phạm Bá Quyền, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thạch Hà chia sẻ: các bước bàn giao không gặp nhiều khó khăn lớn, tuy nhiên công tác chỉ đạo, điều hành khi cán bộ trạm y tế gặp phải nhiều vướng mắc khi cán bộ phụ trách DS-KHHGĐ phải kiêm nhiệm nhiều việc và chưa thực sự quen với công tác dân số.

Thanh Nhàn