Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Dân số Phát triển

09:31 20/08/2019

Hoàn thành tập huấn nghiệp vụ dân số cho 262 viên chức Trạm Y tế làm nhiệm vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình

Sáng ngày 19/8/2019, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ dân số cho 72 viên chức trạm Y tế phụ trách công tác DS-KHHGĐ thuộc 3 huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ. Đây là lớp thứ 4 trong năm 2019, hoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ dân số cơ bản khóa 7 ngày cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân số cấp xã vừa mới được kiện toàn theo Nghị quyết 94/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, bằng phương pháp giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và xử lý tình huống của cán bộ Chi cục, các học viên được quán triệt một số văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân số; truyền đạt, cung cấp các kiến thức cơ bản về dân số và phát triển, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản; truyền thông vận động về dân số ở cơ sở; chế độ thống kê báo cáo biến động DS-KHHGĐ; quản lý chương trình ở cơ sở và các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số.

Qua lớp tập huấn, học viên có cơ hội thảo luận, chia sẻ, trao đổi, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn đối tượng thực hiện chính sách dân số, việc tổ chức thực hiện chương trình dân số tại địa phương góp phần đưa công tác dân số cơ sở đạt hiệu quả cao.

Thời gian tới, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xây dựng kế hoạch để phối hợp Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) tổ chức các khóa đào tạo chuẩn viên chức dân số cho 262 người mới đảm nhận công tác dân số tại cấp xã, dự kiến xong trước quý III năm 2020.

Trung Kiên