Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Dân số Phát triển

08:32 24/07/2019

Bồi dưỡng nghiệp vụ dân số cho cán bộ Trạm Y tế làm nhiệm vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình

Nhằm cập nhật và trang bị những kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa phương cho cán bộ viên chức Trạm Y tế làm nhiệm vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), từ ngày 22/7đến ngày 28/7/2019, Chi cục DS-KHHGĐ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho 58 cán bộ là viên chức Trạm Y tế làm nhiệm vụ DS-KHHGĐ vừa mới được kiện toàn theo Nghị quyết 94/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc 3 huyện Can Lộc, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh.

Trong 7 ngày tập huấn, với phương pháp giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và xử lý tình huống của cán bộ Chi cục, các học viên được truyền đạt, cung cấp các kiến thức cơ bản về dân số và phát triển, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản; truyền thông vận động về dân số ở cơ sở; chế độ thống kê báo cáo biến động DS-KHHGĐ; quản lý chương trình ở cơ sở và các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số. Qua lớp tập huấn, học viên có cơ hội thảo luận, chia sẻ, trao đổi, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn đối tượng thực hiện chính sách DS-KHHGĐ góp phần đưa công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở đạt hiệu quả cao.

Hoàng Dương