Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An toàn vệ sinh thực phẩm

16:06 30/07/2019

Nâng cao trách nhiệm, vai trò quản lý ATTP của chính quyền cơ sở

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Hà Tĩnh tuy có nhiều chuyển biến tích cực, song thực tế tại tuyến cơ sở vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, đặc biệt trong xử phạt vi phạm ATTP. Nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, tỉnh Hà Tĩnh tập trung các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về ATTP từ tuyến tỉnh đến cơ sở.

Bác sĩ Phan Văn Hùng- Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh: Tại tỉnh Hà Tĩnh, các cơ sở nhỏ lẻ chiếm tới gần 90% tổng số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc chính quyền cấp cơ sở quản lý. Điều đó cho thấy vai trò hết sức quan trọng của chính quyền cơ sở trong quản lý vấn đề này. Hiện nay 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP, việc quản lý VSATTP tại tuyến cơ sở được thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động của các đoàn liên ngành kiểm tra.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất bún tại huyện Đức Thọ

Tuy nhiên, có một thực tế đang xảy ra hiện nay đó là công tác xử phạt vi phạm ATTP tại tuyến cơ sở ở nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, đặc biệt là hạn chế trong công tác xử phạt ATTP. Vào các dịp cao điểm, Ban chỉ đạo liên ngành tuyến cơ sở thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định bảo đảm ATTP. Tuy nhiên, nếu phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng mới chỉ dừng lại ở hình thức nhắc nhở, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật chứ không xử phạt vi phạm hành chính. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tái phạm các hành vi vi phạm quy định về VSATTP.  Kết quả kiểm tra tháng hành động ATVSTP năm 2019, trong khi đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh thực hiện kiểm tra 142 cơ sở, phát hiện 19 cơ sở vi phạm hành chính và tiến hành xử phạt 19 cơ sở với tổng số tiền phạt 66.135.000 đồng. Thì  các đoàn liên ngành ATVSTP của huyện (14 đoàn) và các đoàn liên ngành của xã (262 đoàn) qua kiểm tra 4.275 cơ sở, phát hiện 976 cơ sở vi phạm hành chính nhưng số cơ sở bị phạt tiền chỉ dừng lại ở 137 cơ sở. Như vậy số cơ vi phạm nhưng không xử lý vi phạm hành chính là 839 cơ sở.

Nhận định về vấn đề này, bác sĩ Phan Văn Hùng cho rằng, nguyên nhân là cán bộ làm công tác ATTP ở cấp huyện, cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm, còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, vì vậy chưa thể tham mưu giúp chủ tịch UBND quyết đoán trong xử phạt vi phạm. Ông Nguyễn Viết Thạch- Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng- thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Các thành viên BCĐ về VSATTP của phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định bảo đảm VSATTP. Tuy nhiên tất cả mới chỉ thực hiện được chủ yếu ở khâu tuyên truyền, còn các phần việc khác đều gặp nhiều khó khăn từ bố trí nhân lực, triển khai kiểm tra, kiểm soát, xác định lỗi vi phạm, xử lý vi phạm…

Với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP của chính quyền, đặc biệt trong công tác thanh tra, xử phạt hành chính, Hà Tĩnh là 1 trong 9 tỉnh được vinh dự chọn làm thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại 3 huyện của 12 xã. Việc triển khai thí điểm thành công  là tiền đề cho việc nhân rộng triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại 13 huyện thị trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, ngày 14/6/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành quyết định số 32 ban hành quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm kiện toàn lại Ban chỉ đạo các cấp, trong đó phân công trách nhiệm quản lý nhà nước ATTP cụ thể cho từng ban ngành. Nguyên tắc phân công trách nhiệm bảo đảm một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước; tránh chồng chéo trong quản lý của các ban ngành; đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp cơ sở trong xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm.

Qua các đợt kiểm tra đoàn đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm và đã tiến hành xử phạt hành chính

Bác sĩ Phan Văn Hùng chia sẻ thêm: “Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong quản lý VSATTP, thời gian tới, các cấp, các ngành cần quan tâm, đầu tư trang bị cho BCĐ liên ngành tuyến cơ sở về nhân lực, nghiệp vụ, phương tiện, kinh phí và đầu tư cơ sở hạ tầng để bảo đảm hoạt động. Tăng cường xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn với sự hỗ trợ của nhà nước, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của doanh nghiệp và cả người dân. Tuyến huyện, xã cần cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ATTP do Trung ương, ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp &Phát triển nông thôn ban hành; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATTP cho người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm được biết và thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần biểu dương những cơ sở thực phẩm chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho người dân được biết.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là sự quan tâm đầu tư trang bị về nhân lực, nghiệp vụ, phương tiện, kinh phí, cộng với việc phân cấp, phân quyền trách nhiệm quản lý nhà nước cụ thể cho chính quyền cơ sở. Hy vọng trong thời gian tới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong công tác đảm bảo ATTP, có đủ năng lực quản lý và kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập.

Phạm Khánh - Đoàn Loan