Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

Số / Ký hiệu Loại văn bản
Từ ngày Đến ngày

Trung ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
47/2019/NĐ-CP 05/06/2019 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ...
03/2019/TT-BNV 14/05/2019 Bộ Nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng...
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Chính phủ Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang
31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo.
04/2019/TT-BYT 28/03/2019 Bộ Y tế Thông tư Quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng...
05/2019/TT-BYT 28/03/2019 Bộ Y Tế Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả...
03/2019/TT-BYT 28/03/2019 Bộ Y tế Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp
01/2019/TT-BYT 01/03/2019 Bộ Y Tế Thông tư Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Chính phủ Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Bộ Nội vụ Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của...
169/2018/NĐ-CP 31/12/2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quản...
49/2018/TT-BYT 28/12/2018 Bộ Y Tế Thông tư hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
47/2018/TT-BYT 28/12/2018 Bộ Y Tế Thông tư quy định việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp...
46/2018/TT-BYT 28/12/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử
43/2018/TT-BYT 26/12/2018 Bộ Y Tế Thông tư hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
41/2018/TT-BYT 14/12/2018 Bộ Y tế Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích...
40/2018/TT-BYT 07/12/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
37/2018/TT-BYT 30/11/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế...
39/2018/TT-BYT 30/11/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn...
38/2018/TT-BYT 30/11/2018 Bộ Y Tế Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên...
01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Văn phòng chính phủ Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực...
35/2018/TT-BYT 22/11/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
36/2018/TT-BYT 22/11/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
36/2018/QH14 20/11/2018 Quốc hội
36/2018/QH14 20/11/2018 Quốc hội Luật Phòng, chống tham nhũng
34/2018/TT-BYT 16/11/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định chi tiết một số điều của NĐ số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm...
29/2018/QH14 15/11/2018 Quốc hội Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
32/2018/TT-BYT 12/11/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước...
30/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất...
31/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người...
29/2018/TT-BYT 29/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về thử thuốc trên lâm sàng
27/2018/TT-BYT 26/10/2018 Bộ Y tế Thông tư hướng dẫn thực hiện BHYT và khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS
28/2018/TT-BYT 26/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
25/2018/TT-BYT 28/09/2018 Bộ Y tế Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
24/2018/TT-BYT 18/09/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến...
21/2018/TT-BYT 12/09/2018 Bộ Y Tế Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Chính phủ Nghị định Quy định xử phạt vị phạm hành chính về an toàn thực phẩm