SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH

 • Thứ 4 Ngày 17/10/2018

  07:30 tại Hội trường số 2 (tầng 6) VP Tỉnh ủy

  Dự Hội nghị báo cáo viên thàng 10/2018

  14:00 tại Thành phố Hà Tĩnh

  Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thực hiện Tiêu chí y tế tại các xã

  16:00 tại Huyện Lộc Hà

  Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thực hiện Tiêu chí Y tế tại các xã

  14:00 tại Hội trường tầng 3 Sở Y tế

  Dự Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

  14:30 tại Hội trường tầng 3 Sở Y tế

  Dự Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

  15:00 tại Hội trường tầng 3 Sở Y tế

  Dự Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

 • Thứ 5 Ngày 18/10/2018

  14:00 tại Khách sạn Sailing

  Dự Hội nghị tổng kết và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện phong trào " Phu nữ tích cực chỉnh trang nhà sạch, vườn đẹp, chung sức xây dựng nông thôn mới"

  08:00 tại Hội trường số 2 (tầng 6) VP Tỉnh ủy

  Dự họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểm

Thứ 3

Ngày 16/10/2018

Đăng nhập